(0)

Selecteer Regio

Jobcoaching: hoe?

De werknemer en de werkgever zijn gelijkwaardige klanten van de coach (tweeklanten benadering). Beide worden betrokken in de coaching. De coach bevoordeelt niemand zijn belangen of behoeftes.


Persoonlijk actieplan

Via een zelfevaluatie krijgt de coach een beeld van de competenties, verwachtingen en motivatie van de nieuwe werknemer.

Op basis van dit resultaat stellen we een persoonlijk actieplan op met concrete acties en doelstellingen. Dat vormt de leidraad tijdens de coachingsgesprekken.

Gesprekken

  • 8 gesprekken van één uur
  • maximum zes maanden
  • tijdens de diensturen en op de werkvloer

Tweewekelijks of maandelijks

In het begin vinden de gesprekken ongeveer tweewekelijks plaats.

Redenen hiervoor zijn:

  • De vertrouwensband tussen de verschillende partijen wordt opgebouwd.
  • Ondersteuning bij het onthaal
  • De nieuwe werknemer wordt ondersteund in een nieuwe situatie en omgeving.
  • We krijgen snel zicht op de sterktes en aandachtspunten zodat de coach hierop preventief kan inspelen.

Daarna vinden de gesprekken maandelijks plaats.

Feedback

De gesprekken zijn vertrouwelijk. De coach geeft feedback aan de werkgever over de actiepunten.

Tot slot wordt de coaching geëvalueerd door de verschillende partijen.

Lees ook

Terug Top