(0)

Selecteer Regio

Jobcoaching: voor wie?

Jobcoaching is een gratis dienstverlening, voor mensen uit de kansengroepen tijdens de beginperiode van hun tewerkstelling.


Voorwaarden voor de werknemer

1. Minder dan twaalf maanden in dienst

2. Behoren tot de kansengroepen

Allochtonen:

  • niet-Europese nationaliteit of afkomst

Kortgeschoolden:

  • geen diploma derde graad secundair onderwijs
  • getuigschrift deeltijds beroepsonderwijs
  • diploma of getuigschrift van een niet-erkende buitenlandse onderwijsinstelling

Personen met een arbeidshandicap:

  • Attest van de RVA-dokter
  • Attest van de VDAB-dokter
  • Getuigschrift BUSO
  • VAPH-nummer

50-plussers

3. Interregionale mobiliteit

Werknemers die in het Brussels Gewest of het Waals Gewest wonen en in het Vlaams Gewest werken, komen ook in aanmerking voor jobcoaching.

Lees ook

Terug Top