(0)

Selecteer Regio

Taalcoaching: voor wie?

Taalcoaching is een gratis dienstverlening voor mensen uit de kansengroepen tijdens de beginperiode van hun tewerkstelling.


Voorwaarden werknemer

1. Minder dan 12 maanden in dienst

2. Behoren tot een van deze kansengroepen:

 • Allochtonen:
  • niet-Europese nationaliteit of afkomst
 • Kortgeschoolden:
  • geen diploma 3de graad secundair onderwijs
  • getuigschrift deeltijdseberoepsonderwijs
  • diploma/getuigschrift van een niet-erkende buitenlandse onderwijsinstelling
 • Personen met een arbeidshandicap:
  • VAPH-nummer
  • Getuigschrift BUSO
  • Attest van de RVA-dokter
  • Attest van de VDAB-dokter
 • 55-plussers

3. Taalvermeldingen in het VDAB-dossier van de werknemer ('Mijn loopbaan')

 •  Talenkennis: “Geen Nederlands als moedertaal”

Interregionale mobiliteit

Werknemers die in het Brussels Gewest of het Waals Gewest wonen en in het Vlaams Gewest werken, komen ook in aanmerking voor taalcoaching.

 

Lees ook

Terug Top